Na Tàirneanaich aig FilmG

14/03/2014

Gur math a thèid leis a’ bhuidheann òigridh againn, Tàirneanaich, ’s iad aig duaisean FilmG a-nochd ann an Glaschu. Tha iad air a’ gheàrr-liosta airson ‘Cluich as Fheàrr’ agus ‘Film Coimhearsnachd as Fheàrr’.

Tuilleadh fiosrachaidh aig http://filmg.co.uk/gd/films/filmg2014/shortlists/open.

Good luck to our youth group Tàirneanaich’ as they attend the FilmG awards in Glasgow this evening. They have been shortlisted for in the ‘Best Performance’ and ‘Best Community Film’ categories.

 More information at http://filmg.co.uk/gd/films/filmg2014/shortlists/open.

 

Suirghe leis na Siaraich: Pàirt 1
Tàirneanaich

Am buidheann òigridh ‘Tàirneanaich’ a tha air an ruith le Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais, leis an dealbh chluiche aca ‘Suirghe leis na Siaraich’ – prògram tbh far a bheil fear a’ lorg ‘deit’!

The young youth group Tàirneanaich which is run by Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais with their play Suirghe leis na Siaraich – a T.V. program where a man is searching for a date.

Suirghe Leis na Siaraich: Pàirt 2
Tàirneanaich

Am buidheann òigridh ‘Tàirneanaich’ a tha air an ruith le Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais, leis an dealbh chluiche aca ‘Suirghe leis na Siaraich’ – prògram tbh far a bheil tè a’ lorg ‘deit’!

The young youth group Tàirneanaich which is run by Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais with their play Suirghe leis na Siaraich – a t.v program where a woman is searching for a date.